1. HOME
  2. Center information
  3. Center Overview

CENTER

Center Information

Center Overview

International Student Support Center

Room 303, 2-3-15 Hirao, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 810-0014
TEL:0081-92-522-9587
URL:https://cn.liuxuezhongxin.com
Mail:contact@liuxuezhongxin.com

■ Fukuoka Kango Gakuin (Fukuoka Chinese Language Academy)
Room 303, 2-3-15 Hirao, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 810-0014
■ Chuka Yugenkaisha
4-10-9, Tenpaizaka, Chikushino-shi, Fukuoka Prefecture, 818-0053